Net Şirket Değeri Hesaplama Aracı için tıklayın.

İndirgenmiş nakit akışı yöntemi ile şirket değeri hesaplanması yöntemi genellikle satış ve karlılıkları dengeli hale gelmiş ve yeni kurulan şirketlere göre daha öngörülebilir finansal projeksiyonlara sahip şirketler için kullanılır. Bu yöntemler, şirketin ileriye dönük yaratacağı nakit akışının, sermaye maliyeti ve yıllık büyüme oranı hesaplanarak, net değeri bulunur.
Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak erişebileceğiniz 'Net Şirket Değeri Hesaplama' aracımız, üyelerimize, sahip oldukları ya da yatırım yapmayı düşündükleri şirket veya projelerin değeri hakkında bir fikir vermesi amacıyla, indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullanmaları için düzenlenmiştir. Amacımız, kesin bir şirket veya proje değeri bulmak değil, değer hesaplamak isteyen üyelerimize teorik bir çerçeve ve bakış açısı ortaya koymak ve varsayımlar hakkında sorgulama yapılmasını sağlayarak yardımcı olmaktır.

Finansal Tabloların Analizi için tıklayın.

Finansal oran analizi, şirketin finansal tablolarındaki bilgilerin karşılaştırmalı analizi ve şirket içerisindeki finansal, operasyonel ve verimlilik dengelerinintakibi için kullanılan bir yöntemdir. Şirketin, finansal oranlarının belirli dönemler içerisinde nasıl değiştiği analiz edilir, aynı zamanda sektörel rakiplerin finansal oranları ile karşılaştırma yapılarak şirket performansı hakkında bilgi edinilir.
Payla?
�nerileriniz