Oran Analizi, bir şirketin finansal tablolarındaki bilgilerin rakamsal analizini sağlayan bir araçtır. Şirketin performansı, likiditesi, finansmanı ve verimliliği ile ilgili çeşitli oran hesapları yapılır. Her yıla ait finansal tablolardan hesaplanan oranların, yıllar içerisinde nasıl değiştiği izlenir, mevcut seviyeleri incelenir ve şirketin bulunduğu sektörün ortalamaları ve rakiplerinin oranları ile karşılaştırmaları yapılır. Bu yolla, şirketin, finansal tablolara göre iyileştirmesi gereken alanlar belirlenir ve aksiyon planı hazırlanır.
Oran analizi, şirketin zaman içerisinde hangi alanlarda geliştiğinin ve hangi alanlarda geri gittiğinin ortaya konmasına imkan verir.
Oran analizi, tek başına ele alındığında bir rakamın diğerine bölünmüş halinden fazla birşey ifade etmez. Doğru yöntem, yıllar içerisindeki değişim trendine bakmak ve oranların sektörel ve rakiplerle karşılaştırmalarını yapmaktır.

 

 

Payla?
�nerileriniz