Şirket değerinin hesaplanmasında yol gösterici olarak kullanılan yöntemlerden biri de İndirgenmiş Nakit Akışı (İngilizce deyimiyle Discounted Cash Flow) yöntemidir. Bu yöntemle, şirketin ileriye dönük yaratacağı nakit akışının, sermaye maliyeti ve yıllık büyüme oranı hesaba katılarak bugünkü değeri bulunur. Ortaya çıkan şirket değerinin içerisinde hem şirketin sermayesi hem de borçları bulunduğundan dolayı, şirketin özkaynak değerini hesaplamak için net borcunu indirgeniş nakit akışı yöntemiyle bulunan şirket değerinden çıkarmak gerekmektedir. Net borç, uzun dönemli borçlardan şirketin sahip olduğu nakit ve nakit benzeri varlıkların çıkartılmasıyla bulunur. Örneğin 2 milyon TL uzun dönemli borcu ve 1.5 milyon TL nakit parası bulunan bir şirketin net borcu, 2 - 1.5 = 0.5 milyon TL dir. Şirket değerinden net borç çıkartıldığında, şirket sahiplerinin hisse değerlerinin toplamı bulunur.

Platformumuzda bulunan 'Net Şirket Değeri Hesaplama' aracımız, üyelerimize, sahip oldukları ya da yatırım yapmayı düşündükleri şirket veya projelerin değeri hakkında bir fikir vermesi amacıyla, indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullanmaları için düzenlenmiştir. Amacımız, kesin bir şirket veya proje değeri bulmak değil, değer hesaplamak isteyen üyelerimize teorik bir çerçeve ve bakış açısı ortaya koymak ve varsayımlar hakkında sorgulama yapılmasını sağlayarak yardımcı olmaktır. Bir şirketin değerine etki eden cari alacaklar ve borçlar, ileride ortaya çıkabilecek yeni pazar ve makro ekonomik şartlar ve değişkenlik gösterebilecek varsayımlar vardır. ''Net Şirket Değeri Hesaplama' aracımız, şirket değeri hesaplamada değerlendirilebilecek yöntemlerden sadece bir tanesi olarak kullanılmalıdır ve kesinlik arz etmez.
 

Payla?
�nerileriniz