I) GÖRÜŞMELER ÖNCESİNDE KENDİ TERCİHİNİZİ BELİRLEMEK  

1 – Şirket satışını nasıl yapmak istiyorsunuz? 
a)    Şirket hisselerinizin tamamını , arsa ve binalar dahil olmak üzere satmak.
b)    Şirket hisselerinizi satmak, ancak arsa ve gayrımenkulleri elinizde tutmak.
 
2 – Hisseleriniz karşılığında talep ettiğiniz minimum rakam nedir? 
a)    Bu rakamın tamamını nakit almayı mı tercih ediyorsunuz?
b)    Yoksa belli bir faiz karşılığında , taksitli ödemeyi kabul edebilir misiniz?
 
II) ŞİRKETİN DEĞERİNİ BELİRLEMEK 

a)    Değerlemeyi yaptıracağınız uzman kişi veya kuruluşu seçmek  
b)    Bu kişilere bağımsız bir değerleme raporu hazırlatmak.
 
 
III) YATIRIMCI TEMSİLCİLERİYLE GENEL SATIŞ KOŞULLARI VE FİYAT ÜZERİNDE GÖRÜŞMEK 
 
1) Görüşmeler sırasında , öncelikle yatırımcının talep ettiği satış koşulları açıklığa kavuşturulmalı :
 
a)    Azınlık hissesi satın almaya razı olmalarına karşılık, talep ettikleri koşullar nelerdir?
 
·         Diğer ortakların ileride hisselerini satışa çıkartmaları halinde, öncelikli satın alma hakkı istemişlerdi.      
·         Bunun dışında, yönetim kurulunda belli bir oranda temsil yetkisi istiyorlar mı?
·         Yönetim yetkisi, sermaye arttırımı yetkisi , ilave yatırım yetkisi gibi talep ettikleri özel haklar var mı?
 
Bu koşullar daha başlangıçta saptanırsa, hem diğer ortakların bunlarla ilgili rızasını almak, hem de ileride düzenlenecek satış sözleşmesinin temel maddelerini belirlemek mümkün olacaktır.
 
b)    Satılacak hisselerin karşılığında teklif ettikleri fiyat nedir?
 
·         Fiyatı önce alıcının telaffuz etmesi daha doğru.
·         Daha sonra biz talep ettiğimiz fiyatı belirtebilir ve gerekirse pazarlığını yapabiliriz.
 
Önemli!!! Satıcının belirttiği rakam, genellikle ödemeye hazır olduğu en düşük rakamdır. Bu rakam üzerinde her zaman pazarlık yapılabilir.  
 
2) Ön-görüşme sırasında, şirketle ilgili mali belgeler, müşteri bilgileri, satış bilgileri gerekirse şifahi olarak verilebilir, ama mümkün olduğu kadar belge vermemeliyiz. Bu belgeleri ancak imzalı bir niyet mektubu aldıktan sonra vermek daha doğru! 
 
3) Satış için ileri sürülen koşullar her iki tarafça kabul edilince, resmi satış süreci başlıyor.
 
Bu sürecin aşamaları , sırasıyla şöyle :
 
a)    Niyet mektubu: Yatırımcı, ön görüşmede mutabık kalınan konuları ve satış fiyatını içeren resmi bir niyet mektubu düzenleyip imzalar. Ayrıca, bir de gizlilik taahhüdünde bulunur.
 
Önemli!!: Niyet mektubunde mutlaka bir süre belirtilmelidir. Bu şekilde, satış sürecinin gereksiz uzaması önlenmiş olur.
 
b)    Due Diligence – Firma kayıtlarını ve verilen bilgileri inceleme safhası: Bu safhada yatırımcı,  tayin edeceği uzmanlar vasıtasıyla, şirketle ilgili gerekli gördüğü tüm kayıtları inceler, kendilerine daha önce sunulmuş bilgilerin doğruluğunu araştırır ve sonuçta belli bir kanaate varır. Bu kanaat olumluysa, bir sonraki aşamaya geçilir.
 
c)    Satış Sözleşmesinin hazırlanması: Bu safhada, her iki firmayı temsil edecek hukukçular ve mali müşavirler devreye girerek, satışın gerçekleştirilmesini sağlayacak koşulların ayrıntılarını belirler ve bunlar üzerinde karşılıklı mutabakata varır.
 
d)    Satışın Sonuçlanması: Satış sözleşmesi taraflarca imzalanır. Gerekli tüm diğer imzalar atılıp ödeme yapılınca, satış sonuçlanmış olur. 


 


Payla?
�nerileriniz