Doğadaki bitkisel atıklar ile, orman ve sanayi atıklarının kullanımını amaçlayan çevreci bir projedir. Her türlü endüstriyel ve tarımsal atıkların...
İZMİR
600.000 TL
Ortaklık
Yenilenebilir enerji kaynakları( solarpanel,rüzgar trübini, biogaz) işiyle uğraşan şirket kurmak istiyorum 2 yıldır bunun üzerine çalışıyorum....
ADANA
100 TL
Ortaklık
Makine ve ekipmanları Almanya dan getirilmiş ve yerleşik düzende yılda 10.000. m3 organik humus ve humus bazlı uygulamaya ve problem çözümüne yönelik...
İZMİR
200.000 TL
Ortaklık
Hata nedenini girin
Mesaj *
Payla?
�nerileriniz