07.10.2019
Şirketler için motivasyon ve hedef belirlemek, yaşamsal derecede önemli bir konudur.

Bir hedef belirlemek, hem şirketi hem de çalışanları başarıya yönlendirebilmek açısından önemlidir. Motivasyon ise hem çalışanların hem de iş sahibinin o hedefe ulaşması için gereken psikolojik bir katalizatördür. Belirlenmiş bir hedefe ve o hedefe ulaşmak için gerekli motivasyona sahip olmayan şirketlerin, amacı veya yönü de belirsiz olur.

Hedef belirlemenin önemi:

İşte bir hedef belirlemek çok önemlidir, zira hedefler insanların arzularını kararlık ve eylem gerektiren somut nesnelere dönüştürür. Performans değerlendirme, ciro artışı ve zorlukların aşılmasını sağlayan hedeflerin aynı zamanda yol gösterici ve ayrıntılı olması ve ulaşılması için gerekli kaynakları da belirtmesi gerekir. Hedef belirlemek, hem şirketin ve çalışanların izleyecekleri yolu görebilmelerini sağlar, hem de benimsenen iş modelinin, şirket misyonun ve genel amacın doğruluğu konusunda bir güven oluşturur.

Motivasyonun önemi

İşte motivasyon da çok önemlidir, zira insanların zihinsel ve fiziksel tepkilerini etkiler. Motivasyonu yüksek olan kişiler ve çalışanlar, üstlendikleri işi en verimli ve etkin bir şekilde yapmayı arzularlar. Bu da verimliliğin ve cironun artmasına, maliyetlerin azalmasına, çalışanların ve iş sahibinin mutlu olmasına yol açar. Düşük motivasyonlu kişiler daha yavaş çalışırken, verimliliğe veya etkin çalışmaya önem vermediklerinden bu durum şirkete pahalıya mal olur. Düşük motivasyon,  insanlara belli bir amaç veya yön gösterilmemiş olmasından kaynaklanabilir ve hedef belirlenmesiyle bu sorun ortadan kalkabilir.

Hedefler motivasyonu nasıl etkiler

Şirket sahibi ve yöneticilerin, hedeflerin motivasyonu nasıl etkilediğini anlamaları çok önemlidir. Hiçbir hedefinizin olmaması, mutlaka düşük motivasyona neden olacaktır. Ama iyi planlanmamış, net olmayan, ya da şirketin amacıyla uyuşmayan hedefler de aynı olumsuz etkiyi yaratır. Oysa net bir şekilde belirlenmiş, gerçekleştirilebilir, şirketin ana amacına, misyonuna ve çalışma alanına uygun olan hedefler, hemen hemen her zaman pozitif motivasyon yaratacaktır.

Motivasyon ve Hedefe Ulaşma

Tıpkı hedeflerin motivasyonu etkilediği gibi, motivasyonun da hedefe ulaşma konusunda önemli bir etkisi vardır. Eğer motivasyon düşükse, en net belirlenmiş ve kolayca elde edilebilecek hedeflere bile ulaşmak zorlaşır. Ama sadece hedef belirlemek de motivasyonu arttırmaya yetmez. Motivasyonu verimlilik düzeyine yükseltmek için, şirket kültürünün, çalışma atmosferinin ve çalışanlara karşı yaklaşımın da pozitif olması gerekir. Pozitif bir atmosfer yaratmak, her şirketin benimsemesi gereken çok önemli bir kuraldır. Zira gereksiz stres ve baskı altında çalışan kişilerin, hedefe ulaşmak için gereken motivasyonu kaybetmeleri kaçınılmazdır.

Denge

Hedefler ve motivasyon arasında bir denge kurabilmek çok önemlidir. Bir şirket için hedef belirleyen kişiler, o hedeflerin çalışanların motivasyonu üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini ve var olan motivasyon düzeyinin belirlenen hedefe ulaşmayı ne şekilde etkileyebileceğini çok iyi değerlendirmelidir. Bu dengeyi yaratıp sürekli kılabilmenin bir yolu da, koyulan hedefe çalışanları olumlu etkileyecek teşvik unsurları eklemektir. Çalışanlar ufukta bir ödül gördüklerinde motivasyonları yükseleceğinden, hedefin gerçekleşme şansı da artar. Zira    insanları en fazla motive eden şey, kariyerleri ve özel hayatları üzerinde doğrudan ve pozitif bir etki yaratacak unsurlardır. 
Kaynak: Small Business
Diğer Yazılar
Payla?
�nerileriniz