29.06.2014
Hibe destekleri hakkında sık sorulan sorularHibe ve Ar-Ge destekleri konusunda bize sık sorulan soruları sizler için derledik:

1.       Araştırma Geliştirme Desteklerini Hangi Kuruluşlar Veriyor?

TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı ( 
TEYDEB ), Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı (TTGV ) ve belli oranda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu tür destekler vermektedir.

2.       Ar-Ge nedir?

Araştırma Geliştirme kelimelerinin kısaltması olarak kullanılır. Yenilik yapma ya da yaratma sürecine Ar-Ge denilir.

3.       Yenilik nedir?

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmektir.

Teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

4.       Ne yenilik değildir?

Estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler yenilik değildir.

5.       Üründe yenilik nedir?

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir üründür.

6.       Üretim yöntemlerinde yenilik nedir?

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemdir.

7.   Üründe yenilik kaç grupta incelenir?

 Üründe yenilik 5 ana grupta incelenir.

1.       Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)

2.       Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

3.       Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)

4.       Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

5.       Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

8.   Süreç yeniliği kaç ana grupta incelenir?

Süreç yeniliği 2 ana grupta incelenir;

1.       Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması

2.       Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

9.   Ekonomik yararı olmayan bir proje destek alabilir mi?

Hayır, alamaz. Söz konusu projenin mutlaka ekonomik bir getirisi olması gerekmektedir.

10.   Yatırım ağırlıklı bir proje desteklenir mi?

Hayır, projenin mutlaka yenilik içermesi gerekir. Yenilik elde etmeye yönelik harcamalar destelenir.

11.   Ar-Ge çalışmaları için gerekli ekipmanlar üretimde de kullanılacaksa, destek kapsamına girer mi?

Alınacak makina/ekipman vs... mutlaka Ar-Ge için gerekli ise desteklenir. Fakat üretimde de kullanılacağı için hibe tutarı "oransal destek" olarak belirtilen aynı bir oranla belirlenir.

12.   TÜBİTAK-TEYDEB'den alınan hibe nasıl geri ödenmektedir?

 Hibe, geri ödemesiz destek, bağış demektir. TEYDEB'den alınan destek, geri ödemesizdir.

13.   Bu desteklere başvurmak için danışman zorunlu mudur?

Bu desteklere başvurabilmek için danışmanla çalışılması bir zorunluluk olmadığı gibi başvuru sahibi kişi/kurum tarafından yeterince zaman ve kaynak ayrılırsa dışarıdan herhangi bir desteğe de ihtiyaç olmayabilir.

14.   Danışmanla Çalışmalı mıyım? Neden?

Destek Programları, süreçler, dosya hazırlanması ve projenin uygulanması aşamalarında yeterince tecrübeli personeliniz ve bu personelinizin kendi işleri haricinde bu çalışmalar için yeterince zamanı varsa, HAYIR danışmanla çalışmanıza gerek yoktur.

Destekler konusunda tecrübeniz yok ve kendi başınıza da tecrübe kazanmak istemiyorsanız, vaktinizi uzmanlaştığınız işlere harcamayı daha doğru buluyorsanız, gerektiğinde istemediğiniz ama doğru olan şeylerin size söylenmesinin menfaatinize olduğunu düşünüyorsanız, EVET uzman bir danışman ekibi ile çalışmalısınız.

15.   Danışman bana ne katkı sağlayacak?

 Öncelikle şunu unutmamalısınız, projeyi yapan ve bilen sizsiniz. Danışman sadece sizin anlattığınız kadarını bilebilir.

 Danışman ekibin size sağlayacağı katkı; Planladığınız projenin karşı tarafa doğru ve istenilen şekilde aktarılması, sürecin hatasız şekilde yürütülmesi ve desteğin planlandığı şekilde alınmasıdır.

16.   Danışman olarak hazırladığınız projenin %100 destekleneceğini garantileyebilir misiniz?

Başka hiçbir danışmanın veremeyeceği gibi bizler de TEYDEB yada başka bir fon için hazırladığı hiçbir proje için projenin kabul edilme garantisini veremeyiz.

Herhangi bir garanti verilmesi için bazı hususların daha önceden belli olması gerekmektedir.

Hazırlanan projeler öncelikle TEYDEB'de görevli bir uzman tarafından değerlendirilmekte, daha sonrasında projenize hakemler atanmaktadır. Atanan bu hakemler sizlerle yapacağı görüşmeler neticesinde bir rapor hazırlayıp TEYDEB'e göndermektedirler. Bu raporlar ve uzman görüşleri toplanan komitede görüşülmekte ve proje hakkında karara varılmaktadır.

Bu kadar farklı aşama ve kişilerin değerlendirmesinden geçen böyle süreçte normal koşullar altında herhangi bir aşamanın etki altında olamayacağını düşünüyoruz.

Ekibimiz, tecrübelerine dayanarak projenizin desteklenme şansının yüksek yada düşük olduğunu söyleyebilir ve istenilen şartlarda hatasız ve eksiksiz (bazen de fazlasız) bir dosya ile başvurunun yapılmasını garanti edebilmektedir.

Bundan fazlasını taahhüt eden herhangi bir kişi/kuruluşa itibar etmemenizin sizin lehinize olacağını ifade etmek isteriz.

17.   Bugüne kadar hiç yapılmamış bir projem var destek alabilir miyim?

Yalnızca projenizin Ar-Ge içeriyor, yenilikçi olması destek alabilmeniz için yeterli değildir. Aynı zamanda projeyi öneren kişi/kuruluş olarak bu projeyi yapabilecek teknik kapasiteye sahip olmanız ve projenin ticarileşebilme potansiyelinin de olması gerekmektedir.

Unutmayınız ki, projeler bir ekip ürünüdür. Gerekli/yeterli ekip yoksa proje fikri ne kadar iyi olursa olsun gerçekleşemeyecektir.

TEYDEB'in de bakış açısı bu mantıkladır. Gerçekleşebilecek ve ticarileşebilecek AR-GE projelerini desteklemektedirler.

18.   Teknokent firması olmak avantaj mıdır?

Projenin kabul edilmesi açısından büyük bir etkisi yoktur. Fakat,teknokentte çalışan personelin maaşı daha yüksek oranda desteklenir.

19.     KOSGEB Nedir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik kalkınmadaki paylarını arttırmayı hedefleyen bir devlet kuruluşudur.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan bir kuruluş olmayı hedefleyen KOSGEB, her yıl binlerce KOBİ ve girişimciye, sunmuş olduğu hibe ve kredi destek programlarıyla mevcut işlerini geliştirme ve sıfırdan kendi işini kurma imkanı sağlamaktadır.

20.      KOSGEB Desteği Nasıl Alınır?

Girşimci Hibe Desteği

KOSGEB, sunmuş olduğu Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm girişimcilere destek vermektedir. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen girişimciler, öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanmış olmalıdır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sertifikasını almış olan girişimci, KOSGEB’e hibe desteği başvurusu yapabilmek için ilk önce fillen kendi şirketini kurar. Daha sonra girişimci destek alabilmek için KOSGEB’e sunacağı iş planını tüm sektörel, teknik, stratejik, finansal detaylarıyla hazırlamalıdır. İş planı hazırlamak özel bir uzmanlık gerektirdiğinden, bu aşamada girişimcinin bir danışman firmadan profesyonel destek alması iş planının kurul tarafından onaylanma ihtimalini büyük ölçüde artırır. Girişimci, bir danışman firmayla çalışmaya karar vermesi durumunda, iş planının hazırlanması için danışmanın eşliğinde iş fikri ve sektörel bazı bilgilerin yer aldığı bir form doldurur. Danışman firma, doldurulan formu sektörtün tüm koşul ve özellikleri doğrultusunda ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir iş planı haline getirir. İş planı hazırlanırken bu esnada girişimci, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından şirketi adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar. 

İş planı dosyası tamamlandıktan sonra girişimci, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve iş planı dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Kurul, başvuruda bulunan girişimcinin kurmuş olduğu şirketin gerçekten istikrarlı bir biçimde çalışabileceğine ve iş modelinin sürdürülebilir olduğuna kanaat getirdiği taktirde iş planını onaylar.

İş planı onaylanan girişimci, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz eder. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından girişimcinin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, girişimci tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde girişimciye ait şirketin banka hesabına girişimci tarafından harcanan tutarın (destek programı dâhilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

KOBİ Hibe Desteği

KOSGEB, sunmuş olduğu farklı destek programları kapsamında gerekli koşulları sağlayan tüm KOBİ’lere destek vermektedir. Hibe (geri ödemesiz) desteklerden faydalanmak isteyen KOBİ’ler, öncelikle KOSGEB KOBİ veritabanına kayıt olarak KOBİ beyannamesini doldururlar. Veritabanına kayıt edilen bu beyanname, en kısa süre içerisinde KOSGEB KOBİ uzmanları tarafından mevzuata uygunluk bakımından kontrol edilerek onaylanır.

Bu ilk aşamadan sonra, destek alabilmek için başvuru yapmak isteyen KOBİ, KOSGEB’e sunacağı projeyi genel hatlarıyla anlatan bir belge hazırlar. Ardından belgeyi çalışmakta olduğu danışmanlık firmasına gönderir ve danışman firma projeyi detaylı bir biçimde ele alarak KOSGEB’e sunulabilecek nitelikte spesifik bir proje haline getirir. Proje hazırlanırken bu esnada KOBİ, proje kapsamında satın alacağı ürün ve hizmetlere ilişkin satıcı firma tarafından KOBİ adına düzenlenmiş proforma faturaları temin ederek başvuru sırasında KOSGEB’e göndermek üzere saklar. 

Proje dosyası tamamlandıktan sonra KOBİ, internet üzerinden KOSGEB’e başvuruda bulunur; bu esnada başvurusuna istenen belgeleri, proforma faturaları ve proje dosyasını elektronik ortamda ekler. İlgili KOSGEB Müdürlüğü değerlendirme kurulu, başvuruyu sıraya alarak ortalama 4-6 hafta arasında projeyi değerlendirmeye alır. Projenin, başvuruda bulunan şirkete ve bölgesel ya da ulusal sektöre kayda değer ölçüde bir katkı sağlayacağına kanaat getirdiği taktirde projeyi onaylar.

Projesi onaylanan KOBİ, başvurudan önce proforma faturalarını temin ettiği ürün ve hizmetleri kendi sermayesiyle fillen satın alır. Gerçekleştirdiği satınalımlara istinaden ürün ve hizmetlerin fatura asıllarını, satıcı firmaya ödeme yaptıklarına dair banka dekontlarının asıllarıyla birlikte, prosedüre uygun bir dilekçeyle bağlı bulundukları KOSGEB Müdürlüğü’ne ibraz ederler. Mümkün olan en kısa sürede KOSGEB tarafından KOBİ’nin resmi işyeri adresine gelen bir denetleme görevlisi, KOBİ tarafından satın alındığı bildirilen ürün ve hizmetlerin faturada belirtilen marka, cins, nitelik ve adet bilgileriyle örtüşme durumunu kontrol ederek bir tutanak hazırlar. Görevlinin, tutanağı ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirmesini takiben en geç 1 ay içerisinde KOBİ’nin banka hesabına şirket tarafından harcanan tutarın (destek programı dahilindeki oranlar üzerinden) ödemesi gerçekleştirilir.

Diğer Makaleler
Payla?
�nerileriniz