16.04.2019
Günümüzde girişimcilik, bir değer yaratarak para kazanmak ve böylece hayatta yükselebilmek için en kısa yol haline geldi. Ama bu, insanların tarih boyunca yararlandıkları yöntemlerden hiç birine benzemiyor. Gelin, bir değer yaratarak para kazanma fırsatlarının tarih boyunca nasıl değişime uğradığına bir bakalım: 

 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, endüstrileşme döneminden sonra seri üretim olanağı doğduğu için, dünyadaki toplam üretim miktarı da katlanarak arttı.

Değer Yaratma Yönteminin Farklı Dönemlerdeki Değişimi

Avcılık Çağı. İlk çağlarda yaşamını avcılık ve toplayıcılık ile sürdüren insanoğlu, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayınca, bazı insanlar ihtiyaçları olan tarım ürünleri ve hayvanları kendileri yetiştirmek yerine başkalarından almanın çok daha kolay ve hızlı bir yol olduğunu gördüler. Savaşmak çok popüler olurken, zenginlik ise cazip bir şey olmaktan çıktı.

Savaşçı Çağı. Bir kral için değer yaratmanın yolu, savaşmaktı. Savaştan sağ dönerseniz, bunun karşılığında kral size hem toprak, hem de köleler verirdi. Böylece derebeyi olurdunuz.

Zanaatkar Çağı. Yaklaşık 9. Yüzyıla kadar dünyadaki düzen bu şekilde işledi. O tarihten sonra (köylü kalmayacak kadar akıllı olan ve derebeyi olacak kadar da saldırgan olmayan) bazı kişiler,  daha büyük gruplar halinde organize olurlarsa, mallarının kral ve askerleri tarafından yağmalanmasını engelleyebileceklerini fark ettiler. Böylece şehirler doğmuş oldu. İşte o zaman insanlarda ilk kez daha çok ve daha akıllıca çalışma – bir başka deyişle girişimci olma isteği uyandı. Şehirlerde yaşayan ve zanaatkar adı verilen bu insanlar, hem işe yarayacak aletler, hem de dekoratif sanat eserleri üreterek değer yarattılar. 

Kaşifler Çağı. Şehirleşme çok şeyi değiştirdi. Fikirler hızla yayıldı ve daha korkusuz olanlar, uzak ülkeleri keşfetmek için maceralı yolculuklara çıktılar. Geri dönenler ise, insanların daha önce isteyip de sahip olamadıkları ipek kumaşlar, çeşitli baharatlar ve daha birçok ürünü yanlarında getirdiler.

Ticaret Çağı. Uzaktaki ülkeler keşfedildikten sonra, egzotik ürünler getirebilmek için çok uzaklara yelken açmaktan çekinmeyen kişiler tüccar oldu.

Makineleşme Çağı. Zanaatkarlar, becerilerinde ustalaştıkça çeşitli makineler icat ettiler. O makinelerle seri üretim yapabildikleri için, değer yaratmak da çok daha çabuk ve kolay oluyordu. Bu nedenle, bir makine sahibi olmak büyük önem kazandı.

Sanayileşme Çağı. Elektrik bulunup, makineler elektrikle çalışmaya başlayınca, üretim de hem daha fazla, hem de daha hızlı bir hale geldi. Sanayiciler de önemli kişiler oldu.

Petrol Çağı. Bu dönemde ucuz otomobiller ve kamyonlar piyasaya çıktı. Petrol talebinin artmasıyla da, insanlar petrol arama faaliyetine yöneldi. Petrol bulabilir (ya da petrol şirketleri veya petrol hisseleri satın alırsanız) tıpkı Rockefeller ve Getty’ler gibi büyüyebilirdiniz.

Şirketleşme Çağı. Artık kamyonlarınız olduğu için, fabrikanızın ürünlerini hemen hemen her yere gönderebiliyordunuz. Fabrikalar bu sayede çok daha fazla müşteriye ulaşabildiklerini görünce, birçok departman oluşturacak şekilde organize oldular – ve böylece şirketler doğdu. Şirket yöneticisi olmak da, ulaşılabilecek en iyi konum oldu.

Finansman Çağı. Şirketler çok fazla büyüyüp, milyarlar düzeyinde değer yaratmaya başlayınca, bankalar şirket satın alıp, bunları daha yüksek değerle satabileceklerini gördüler. Bu şirketler çok pahalı olduğu için, onları küçük bir kar marjıyla satsalar bile, büyük paralar kazanabiliyorlardı. Böylece banker olmak (ve çok sayıda şirket alım-satımı yapmak) hayatta yapılabilecek en iyi iş haline geldi.

Bilgi Çağı. Şirketlerde çalışanların sayısı yüz milyonlarca kişiye ulaşıp, bu kişiler de para harcamaya başlayınca, bankaların çok fazla veri oluşturan bu işlemleri takip etmeleri zorlaştı. Böylece bilgi çağı başladı ve teknoloji de hızla gelişti.

Girişimcilik Çağı. Şirketlerde çalışanlar, bu kadar büyük bir grup içinde kendi sağladıkları katkının hiç fark edilmediğini, 10 kat daha fazla çalışsalar bile, patronlarından 10 kat fazla ücret isteyemeyeceklerini gördüler. Teknoloji sayesinde,  şirket kurma maliyetleri de azaldı. Bu yüzden yapılacak en iyi iş, kendi adınıza bir şirket kurmak oldu.

Aslında, değer yaratmakla ilgili yukarıda değinilen tüm yöntemler halen geçerlidir.  Ama bugün için en etkili değer yaratma yöntemi, yeni bir şirket kurarak ticaret hayatına atılmaktır. 
Kaynak: Funders and Founders
Diğer Makaleler
Payla?
�nerileriniz