03.04.2019


Çok az kişinin düşüncelerini birkaç kelimeye sığdırabilme yeteneği vardır - bu kelimeler etkilerini hiç kaybetmezler, ve insanları on yıllar veya yüzyıllar boyunca etkilerler. Milattan önce 384 ve 322 yılları arasında yaşamış Aristoteles’i düşünün, 2300 yıl önce yaşamıştır ve hala söyledikleriyle bizi etkilemektedir. Geçmişten günümüze gelen bilge sözlerinden bir tanesi, daha modern yönetim keşfedilmemişken onun operasyonel mükemmelliği tanımladığını gösterir: ‘Biz, tekrar tekrar yaptığımız şeyleriz. Demek ki mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.’Bugünkü yazım ilgi duyduğum iki konuyu bir araya getirecek, operasyonel mükemmellik ve ilham verici sözler. Operasyonel mükemmelliğin prensiplerini en iyi anlatan beş söz seçtim, işte bunlar:1. Katedral inşa et‘Kurumlar, mükemmelliğe ulaşma azmiyle, hayallerin ve ruhun büyük gücünün ve bireylerin girişimici yeteneklerinin ortaya konulduğu katedraller gibi olmalıdırlar. Her seviyeden liderler olarak bizim görevimiz, direk ya da endirek olarak müşterilere hizmet eden kişilerin sürekli ilerlemelerini, başarılı olmalarını, heyecanlarını korumalarını ve mükemmelliğe bağlılıklarını sağlamaktır.Başarıyı sürdürebilmek için 7 adım: Siz çalışanlarınıza iyi bakın. Çalışanlar verdikleri hizmete iyi bakarlar. Verdikleri hizmet müşteriyi tatmin eder. Müşteri kar bırakır. Kar yeniden yatırım yapmanızı sağlar. Yeniden yatırım yeni şeyler keşfetmenizi sağlar. Yeni şeyler keşfetmek geleceği avcunuza bırakır. Ve her adımda tek ölçüt mükemmelliktir. - Tom Peters2. Herkesi aynı sayfaya getirin‘Bir şirketi yürütmenin en iyi, verimli, karlı yolu şirket içerisindeki herkese şirketin nasıl idare edildiği konusunda bir söz hakkı vermek ve finansal sonuçlardan, iyi ya da kötü de olsa etkilenmelerini sağlamaktır. Şirket, herkesin neler olduğunu gördüğü bir akvaryum gibi yönetilmelidir. Ancak bu yolla çalışanlarınız ne yaptığınızı anlayabilir, ve gittiğiniz hedef ile ilgili bir geribildirim verebilirler. Dolayısıyla, beklenmeyen birşey olduğunda nasıl reaksiyon göstereceklerini bilirler ve hızlı davranırlar.’ - Jack Stack3. Operasyonda doğru sırayı izleyin‘Değerler vizyonunuzu desteklemeli, vizyon da misyonu belirlemeli, misyon da stratejiyi ortaya koymalı, strateji amaçların çerçevesini çizen hedefleri netleştirmeli, amaçlar taktikleri harekete geçirmeli, taktikler de mükemmel uygulama yapmak için hangi kaynakların, altyapının ve süreçlerin kullanılacağını söylemelidir. Başarılı liderler tüm dört bölümle de ilgilenseler, en iyi liderler her zaman ‘neden’ diyip sonrasında ‘kim’ diye sorarlar. Ancak ondan sonra ‘ne’ ve ‘nasıl’ diye sormaya başlarlar.4. Önce süreç, sonra teknoloji ve araçlar‘Bir şirkette kullanılan herhangi bir teknolojinin ilk kuralı, verimli bir operasyona uygulanacak yeni bir otomasyonun verimliliği misliyle arttıracağıdır. İkinci kural ise, verimsiz bir operasyona uygulanacak otomasyonun da verimsizliği misliyle arttıracağıdır.’ - Bill Gates5. Disiplin önemlidir - Takipçilik yaparak uygulamadaki açıkları kapayın‘Takipçilik uygulamanın mihenk taşıdır ve uygulamada başarılı olan her lider hastalık derecesinde takipçidir. Takipçiliğin anlamı insanların taahhütte bulundukları işleri anlaşılan zaman aralığında yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesidir. Takipçilik, en ufak bir disiplinsizliği ve fikirlerle uygulamalar arasındaki bir kopuşu ortaya çıkarır. Bu şekilde kurumun dişlileri arasında senkronizasyon yapılmasını sağlar. Eğer çalışanlar değişen koşullardan dolayı bir planı uygulayamıyorlarsa, takipçilik yeni koşulların hızlı ve yaratıcı bir şekilde ele alınmasını sağlar.’ - Larry Bossidy ve Ram CharanYukarıdaki sözler operasyonel mükemmelliğin ana temalarını açıklıyor - insanlar, süreçler, teknoloji ve sürekli iyileştirme.Kaynak: Suchitra Mishra 
Diğer Makaleler
Payla?
�nerileriniz